Serwis zapytania.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego użytkownika serwisu zapytania.pl obowiązuje aktualna polityka prywatności.

Dane gromadzone w serwisie zapytania.pl
W czasie korzystania z serwisu zapytania.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wszystkie dane zebrane za pomocą formularzy będą zapisywane w bazie danych. W trakcie używania serwisu będą zbierane również logi (IP, hostname). Zebrane dane zapytań i ofert są przetrzymywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata.

Wykorzystywanie danych
Gromadzone dane osobowe zostaną wykorzystane w celu realizacji usługi zgodnie z regulaminem.

Środki bezpieczeństwa
Wszystkie dane pobrane przez serwis zapytania.pl są zapisywane w niepublicznej bazie danych. Dane szczególnie ważne (takie jak hasła) są kodowane algorytmami kryptograficznymi z wykorzystaniem „soli”.

Pliki Cookies (ciasteczka)
Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm cookies jest wykorzystywany w serwisie zapytania.pl do utrzymania sesji z przeglądarką oraz zabezpieczeń CSRF(Cross-Site Request Forgery).

Strony zewnętrzne
W serwisie zapytania.pl są prezentowane linki do zewnętrznych stron WWW. Polityka prywatności na stronach zewnętrznych jest określona innymi regułami, niż w niniejszej dokumencie. Serwis zapytania.pl nie bierze odpowiedzialności za treść i zachowanie polityki prywatności na stronach zewnętrznych.

Dodatkowe informacje
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: kontakt@zapytania.pl