Tytuł zapytania:

Zlecę


Treść zapytania:

Narzędzie do automatyzacji ładowania parametrów do korespondencji seryjnej w wybranym przez dostawcę odpowiednim edytorze tekstu.

Nasza firma szuka wykonawcy narzędzia do automatyzacji wydruków pism w oparciu o edytory tekstu np. LibreOffice, OpenOffice lub MS Office lub inny edytor wskazany przez dostawcę tego narzędzia
Założenia.
1. Zamawiający używa kilkudziesięciu wzorów pism, w wybranym z ww edytorów tekstu, przygotowanych do pracy w trybie obsługi korespondencji seryjnej (ładowanie parametrów pisma np. imię nazwisko adresata, jego adres, numer zlecenia,numer reklamacji, etc ze źródła zewnętrznego względem edytora i łączenie tych parametrów z wzorcem pisma).
2. Źródłem parametrów pisma jest system komputerowy, który może wysłać e-mail na Adres odbiorcy maila identyfikujący rodzaj pisma np. oferta@……...pl lub zamowienie@……....pl.
3. W polu Temat maila jest zamieszczony numer sprawy, której dane pismo dotyczy (w celu ew. późniejszej weryfikacji przez człowieka).
4. W treści e-maila zamieszczone będą parametry w jednym z dwóch formatów:
a. xml
lub
b. zwykł tekst z parametrami i ew ich nazwami oddzielonymi np. przecinkami.
Jeden i drugi format jest możliwy do zastosowania.
5. System komputerowy, który wysyła maila z parametrami odbiera również maile zwrotne (jako re:).
6. W zależności od rodzaju pisma parametrów może być do 30.
7. Ilość pism generowanych w ciągu dnia roboczego nie przekracza 100.
Wymagania funkcjonalne.
1. Wymagany jest odbiór maila z serwera mailowego, przyporządkowanie go po Adresie mailowym do odpowiedniego pisma ( np. maila wysłanego na adres reklamacja@………..pl system powinien przyporządkować do wzoru pisma reklamacja).
2. W drugim kroku powinno nastąpić załadowanie parametrów otrzymanych w treści maila do wzoru pisma i „wsadowe” wygenerowanie pisma z parametrami w formacie używanego edytora i zapisanie go na dysku. (Plik ten będzie mógł podlegać jeszcze edycji przez człowieka).
3. W trzecim i ostatnim kroku nowo wygenerowane pismo powinno być dołączone do maila jako załącznik i wysłane jako re: na adres nadawcy maila z parametrami.
4.
Wymagania niefunkcjonalne
1. Oprogramowanie powinno działać w środowisku systemu operacyjnego Linux (posiadana wersja …………….) lub MS Widndows.
2. Administrowanie oprogramowaniem (np. konfiguracja nowych pism, zmiana wzorców pism) powinno być możliwe przez administratora logującego się do rozwiązania przez system haseł.
3. Jeżeli wymagania „wsadowego” automatycznego łczenia wzorców pism z odpowiednimi parametrami będzie niemożliwa dopuszczalne jest przetwarzanie ręczne ale w reżimie sterowanym przez rozwiązanie (oprogramowanie sygnalizuje, że są nowe zestawy parametrów otrzymanych z e-maili, które czekają na połączenie i podpowiada operatorowi właściwe dla tych parametrów wzorce pism.Okres ważności 31.10.2018
Stan nowe/uzywane
Region Świętokrzyskie
+dodajzapytanie       +dodajofertę       +dodajwizytówkę