Polityka prywatności

Administratorem danych jest Monika Siotor, prowadząca działalność pod Firmą HMM Monika Siotor z siedzibą w Łodzi (93-231), ul. Dąbrowskiego 225/243, NIP: 7281647411, REGON: 473273817, e-mail: kontakt@zapytania.pl.

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Od 25.05.2018 r. będzie miał również prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo przenoszenia swoich danych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

1.  wykonania umowy o założenie Konta oraz umów o świadczenie usług „Oferty", „Zapytania", „Wizytówki";

2.  marketingowym polegającym na przekazywaniu Użytkownikowi informacji o ofercie Administratora, samym Administratorze, badaniu opinii, w tym na podstawie dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail Użytkownika.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe skorzystanie z usług Serwisu.

Podstawą prawną przetwarzania danych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz badanie opinii. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na swój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą:

1.   inni Użytkownicy Serwisu, którzy zapoznają się z Ofertami, Zapytaniami lub Wizytówkami;

2.   podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

1.  niezbędny na wykazanie prawidłowego wykonania umowy o założenie Konta oraz umów o świadczenie poszczególnych usług. Okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.

2.  prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych: jeżeli

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, w każdym przypadku może on zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Środki bezpieczeństwa. Wszystkie dane pobrane przez serwis zapytania.pl są zapisywane w niepublicznej bazie danych. Dane szczególnie ważne (takie jak hasła) są kodowane algorytmami kryptograficznymi z wykorzystaniem „soli".

1.  Dostawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Dostawcy lub innych podmiotów.

2.  Dostawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Serwisu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Dostawca podmiotów.

3.  Dostawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Systemu do preferencji danego Użytkownika, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Systemu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.